MR, OV, GMR en Dynamische Teams

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders medezeggenschap hebben binnen onze school.

Via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Oudervereniging (OV) kunt u georganiseerd uw stem laten horen. De MR functioneert volgens de Wet op de Medezeggenschapsraden, de OV is een meer informeel georganiseerde groep ouders die voornamelijk zorg draagt voor de vele leuke activiteiten op onze school.

Op bestuursniveau zijn de verschillende medezeggenschapsraden van de scholen verenigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wij prijzen ons rijk met een actieve MR en OV.

Medezeggenschapsraad

Namens de ouders:
Menks Fennik
Janny Reitsma

Namens het personeel:
Anna Veenje
Susan Douma (Alleen aanwezig bij stemming) 

In de GMR heeft zitting:
Menks Fennik

OV/Dynamisch Team

Namens de ouders:
Harold Bokkers (penningmeester)
Irma Karsten
Sanne Reitsema

Namens het personeel:
Mirjam Corbier

Projecten & Dynamische Teams 

Wat is een Dynamisch Team? Dit denk- en ontwikkelteam ontwikkelt een project via de fasen van design-thinking. Het team kan bestaan uit leerlingen, ouders/verzorgers, vrijwilligers, dorpsgenoten, schoolteamleden en experts.

Fasen van design-thinking:

 • Ontdekken – Ik heb een uitdaging; hoe pak ik het aan?
 • Interpreteren – Ik heb iets nieuws geleerd; hoe interpreteer ik het?
 • Idee ontwikkeling – Ik zie een mogelijkheid; wat ga ik ontwikkelen? (+planning)
 • Experimenteren – Ik heb een idee; hoe kan ik het maken?
 • Verbeteren – Ik heb iets nieuws geprobeerd; hoe verbeter ik het?

Maakplein
Ontwerpend en Onderzoekend leren

Wereldplein
Basisvakken (Rekenen, Taal, Digitale vaardigheden en Bewegen, Burgerschap) & Talent
Bewegend leren
Bewegings-activiteiten Rekenen en taal in leskisten of een kast

Evenementen (OV)
11 november, Sinterklaas, Kerstmarkt, Paasontbijt, Koningsspelen, Schoolreisjes, Musical, Laatste schooldag, geldinzamelingsacties

In kaart brengen externe samenwerking
Welke eilanden zijn er nog meer mogelijk?
Veerbus
Een bus voor acht personen voor leerlingenvervoer naar eilanden en BSO & VSO
Kinderopvang
Enquête totaalaanbod, VSO, BSO & Peuters
Schoolbibliotheek
Coördinatie uitlenen leesboeken (vrijdag één keer in de 14 dagen)
Luizen
Controle luizen in de eerste week na elke vakantie
 • Willy (Keunstwurk)
 • Menks
 • Juf Rianne
 • Whizzkids
 • Bert (Coach Whizzkids).
 • Sanne
 • Irma
 • Cynthya
 • Tjitske (Uitvoerend hulp)
 • Pietsje (Dorpsgenoten die geen kinderen op school hebben enthousiast maken d.m.v. een brief).
 • Juf Sita
 • Leerlingenraad
 • Nienke
 • Pietsje
 • KIR-leerlingen
 • Harold
 • Irma
 • Sanne
 • Mirjam
 • Gert
 • Leerlingenraad
 • Mirjam
 • Gert
 • Gert
 • Jarina
 • Mirjam
 • Astrid (Ambion)
 • Gert
 • Jarina
 • Tjitske (SKIK)
 • Linda (SKIK)
 • Ietsje
 • Cynthya
 • Jeanet
 • Jeanet
 • Ietsje

*Projecteigenaars zijn dikgedrukt