Speerpunten

  • Samenwerkend leren
  • Gedeelde verantwoordelijkheid
  • Respect voor diversiteit
  • Motiverend onderwijs
  • Kind - ouders - samenleving

 
We hechten heel veel waarde aan een goed schoolklimaat. Het schoolklimaat wordt grotendeels bepaald door de omgang met elkaar, maar vooral ook het plezier waarmee gewerkt wordt. Respect voor elkaar is een belangrijk uitgangspunt. De sfeer waarin een kind moet opgroeien is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Daarom streven wij naar een vriendelijk en veilig klimaat, met orde en regelmaat. Als de kinderen zich veilig en plezierig voelen, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.
 
Wat zijn de prioriteiten voor dit jaar en/of komende jaren?

  • We willen komen tot samenwerking met verenigingen en organisaties die het onderwijs op onze school kunnen versterken en verrijken. Onze school is van grote betekenis voor de omgeving en de omgeving voor ons.
  • “Onderwijs met hoofd, hart en handen” is één van onze leidende principes. Het ontdekken van je eigen talent vinden we belangrijk. In ons nieuwe leerplein willen we kinderen laten ontdekken waar hun kracht ligt.
  • Naast aandacht voor kinderen die extra zorg nodig hebben, gaan we ons ook richten op kinderen die meer weten en kunnen dan het traditionele onderwijs biedt.
  • Communicatie met ouders vinden we heel belangrijk. We streven naar korte lijnen en een lage drempel voor ouders voor een optimale ontwikkeling van kinderen.

Gerelateerde pagina's: