Speerpunten

  • Samenwerkend leren
  • Gedeelde verantwoordelijkheid
  • Respect voor diversiteit
  • Motiverend onderwijs
  • Kind - ouders - samenleving

 
We hechten heel veel waarde aan een goed schoolklimaat. Het schoolklimaat wordt grotendeels bepaald door de omgang met elkaar, maar vooral ook het plezier waarmee gewerkt wordt. Respect voor elkaar is een belangrijk uitgangspunt. De sfeer waarin een kind moet opgroeien is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Daarom streven wij naar een vriendelijk en veilig klimaat, met orde en regelmaat. Als de kinderen zich veilig en plezierig voelen, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

gerelateerde pagina's: