Activiteiten

Projectweek 
Elk schooljaar worden er een drietal projectweken georganiseerd. Alle kinderen werken in de hele school gezamenlijk aan een thema. Er wordt toegewerkt naar een geschikte presentatievorm, waarbij de ouders vanzelfsprekend worden uitgenodigd. Mocht er een opbrengst van een van deze themaweken zijn, dan zal dit gebruikt worden voor de inrichting van de school. De afsluiting verschilt per jaar. 
 
Kleurplaat 
Wanneer er in de naaste familie of goede kennissenkring iemand jarig of ziek is, kunnen de kleuters en de kinderen van de onderbouw iets voor hen kleuren.  
 
Trakteren op school 
Als een kind jarig is mag hij/zij in zijn eigen groepslokaal trakteren en dan het liefst op tandvriendelijke dingen.  
De kinderen krijgen dan een felicitatiekaart en worden uitbundig toegezongen door de andere kinderen van de groep. De leerkrachten hoeven niet extra verwend te worden, maar genieten dubbel van wat de kinderen ook krijgen. 
 
Bibliotheek 
Sinds enige tijd hebben wij op school onze eigen bibliotheek. Kinderen kunnen onder begeleiding van een biebmoeder boeken ruilen op maandagmiddag (onder schooltijd). Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
 
Excursies 
De verschillende groepen gaan zo nu en dan op excursie, ouders zorgen dan vaak voor het vervoer. Voor de onderbouw zelf zorgen voor een autostoel.  
 
Leerlingenraad 
Op onze school werken we met een leerlingenraad (groep 5-8). Het doel van deze raad is dat de leerlingen meedenken, meepraten over het “reilen en zeilen” op school.