Activiteiten

Projectweek 
Elk schooljaar worden er een drietal projectweken georganiseerd. Alle kinderen werken in de hele school gezamenlijk aan een thema. Er wordt toegewerkt naar een geschikte presentatievorm, waarbij de ouders vanzelfsprekend worden uitgenodigd.
 
Bibliotheek
Sinds 2020 is onze school een dBos school. dBos staat voor: De Bieb Op School. Wij werken nauw samen met de bibliotheek Mar en Fean om voor de kinderen een aantrekkelijk leesaanbod te verzorgen. Zo hebben we een ruim gesorteerde schoolbibliotheek en nemen we deel aan diverse leesactiviteiten, georganiseerd door bibliotheek Mar en Fean.
 
Buitenschoolse activiteiten
O.B.S. Trijegeaster Honk ligt nabij het Tjeukemeer met al zijn mogelijkheden voor watersport en natuur en milieu activiteiten. Zo doet onze school mee aan het zeilevenement “Optimist on Tour”,  georganiseerd door de “Club van Aanjagers rond het Tjeukemeer” en ruimen we jaarlijks het zwerfafval op tijdens de Himmelwike.
Ook zijn er schaatslessen in Thialf i.s.m. de IJsclub uit het dorp en krijgen de kinderen tennisles i.s.m. de tennisvereniging.
 
Leerlingenraad
Op onze school hebben we een actieve leerlingraad die regelmatig de wensen en verlangens van de leerlingen bespreekt met de directeur en andersom het klankbord is van het team.