Aanmelden leerling

Bent u enthousiast geworden na uw eerste oriëntatie op onze website? Dan nodigen wij u en uw kind(eren) van harte uit voor een rondleiding en een persoonlijk gesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur van onze school via onderstaand telefoonnummer. Wij hechten grote waarde aan een persoonlijke kennismaking. Naast dat wij een eerste indruk krijgen van de wensen en behoeften van uw kind(eren), kunt u samen de sfeer op de school proeven. Meestal ontstaan in een dergelijk gesprek ook nog concrete vragen over onze school of het onderwijs dat wij geven. Uiteraard geven wij graag antwoord op al uw vragen.

Na een persoonlijke kennismaking en rondleiding hopen wij dat u vol overtuiging kiest voor onze school. Via onderstaande link kunt u dan uw kind(eren) aanmelden. U kunt uw kind officieel inschrijven op onze school zodra hij/zij 4 jaar is. Natuurlijk kunt u uw kind al eerder aanmelden. Wij nemen dan de gegevens van uw kind op in de administratie van school.

U kunt ook vóór een persoonlijke kennismaking uw kind(eren) al aanmelden via onderstaande link. Als wij uw aanmelding hebben ontvangen, krijgt u van ons alsnog een uitnodiging voor een persoonlijke kennismaking.