Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Koffieochtend

Op woensdag 12 september bent u van 8.30 uur tot 9.00 uur van harte welkom op school om onder het genot van een glas thee of een kop koffie op een informele kennis te maken met meester Henk, die vanuit zijn functie als (waarnemend) directeur en leerkracht groep 6/7/8 u kan informeren over de zaken die dit schooljaar in de planning staan. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen van uw kant.

Lees meer 

We gaan weer naar school !

De eerste week hebben we alweer achter de rug. Na een wat onwennige start op maandag 3 september begint alles langzaam weer op zijn plek te vallen. Met juf Sietske Flobbe, onderwijsassistente Patricia Kuipers en meester Henk is het team flink gewijzigd t.o.v. vorig jaar. Juf Sietske Flobbe neemt dit jaar groep 4 en 5 voor haar rekening van maandag t/m. vrijdag, meester Henk staat op maandag en dinsdag (en tot de herfstvakantie ook de vrijdagochtend) voor groep 6, 7 en 8 en Patricia Kuipers is elke dag van half 9 tot 12 uur aanwezig voor extra hulp aan kinderen die dat kunnen gebruiken.Natuurlijk mogen we juf Janke van der Veen niet vergeten, die op woensdag en donderdag (en na de herfstvakantie ook de vrijdagochtend) les geeft aan groep 1, 2 en 3. Juf Mirjam Corbier tenslotte geeft op maandag en dinsdag les aan groep 1,2  en 3 en op woensdag en donderdag aan de bovenbouw. Na de herfstvakantie is meester Henk op vrijdag vrij en neemt juf Mirjam de bovenbouw erbij.Een klein team, maar wel met leerkrachten die een groot deel van de week op school aanwezig zijn en dat geeft rust en continuiteit. De inzet van "juf" Patricia is een welkome aanwinst voor ons onderwijs, met haar ervaring kan ze de werkdruk van de leerkrachten flink ontlasten (groep 1, 2 en 3 !) door groepen apart te begeleiden in het nu lege lokaal. Bovendien kunnen moeilijk lerende kinderen nu dankzij juf Patricia profiteren van een stukje dagelijkse extra instructie en inoefening. Helaas is het team nog niet compleet......Door het vertrek van juf Inge Dekker als Intern begeleider is er een vacature ontstaan, die erg moeilijk blijkt op te lossen. Is het tegenwoordig al lastig om een gewone leerkracht te vinden: Voor een specialist als een I.B.-er is dat nog meer het geval. Het bestuur heeft een tweetal kandidaten op het oog, dus er is goede hoop dat de leerlingzorg op It Honk straks weer opgepakt gaat worden.Tot slot is mevrouw Connie Wijnja dit schooljaar onze leerkracht GVO. Zij is er op de donderdagochtend.

Lees meer 

Hallo allemaal !

Met een knipoog naar juf Ank van de bekende serie De Luizenmoeder willen we aan het begin van het schooljaar uw aandacht vragen voor de aanvangstijd van school. We merken, dat sommige kinderen soms maar net op tijd binnen zijn om half 9 en soms ook niet meer. Dat is vervelend voor de kinderen, omdat ze niet meer even kunnen samenspelen met de anderen die al op het plein zijn, maar ook voor de leerkrachten die graag op tijd willen beginnen.Het komt voor dat u misschien een brandende vraag hebt voor de leerkracht van uw kind en deze nog graag even wil stellen. Zorgt u, dat u dan even eerder komt of een afspraak maakt voor na schooltijd. Een app-je of mailtje kan natuurlijk ook altijd ! dank voor uw begrip !

Lees meer 

Hulp gevraagd !

Welke ouder is bereid om met auto en aanhanger overbodige materialen van school naar het stort te brengen ? Uw opgave graag bij de leerkracht of via de mail !Bij voorbaat dank !

Lees meer