Leerlingen vrij op donderdag 14 april

Beste ouders/verzorgers, 

 

Op donderdag 14 april, de dag voor goede vrijdag, is er een studiebijeenkomst voor alle medewerkers van Ambion. De leerlingen van de Ambion scholen zijn op deze dag vrij. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gert van der Veen 

Directeur OBS Trijegeaster Honk