Belangrijk bericht groep 7/8

Beste ouders/verzorgers, 

Vanaf woensdag gaat juf Susan Douma één keer in de twee weken leerlingen met kenmerken van meer/hoogbegaafdheid coachen op bovenschools niveau. Voor juf Susan is dit een prachtige kans om haar expertise HB in te zetten en verder te ontwikkelen. De ervaring en kennis die ze opdoet tijdens deze coaching, kan ze vervolgens weer inzetten op OBS Trijegeaster Honk. 

Dit betekent dat Juf Patricia Kuipers op de woensdag één keer in de twee weken juf Susan gaat vervangen in groep 7/8. Juf Patricia studeert deze maand af als leerkracht-ondersteuner en krijgt zo de kans om het geleerde van haar studie in de praktijk toe te passen. 

Mooie ontwikkelingen wat betreft nieuwe kennis opdoen en vervolgens toe te passen op verschillende plaatsen…

Ik hoop jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gert van der Veen 

Directeur OBS Trijegeaster Honk