Search
imgschoolfoto honk
img1
img2
img3
img4
img5

Onze school

Naam

Onze school heeft de naam "Trijegeaster Honk " gekregen. Hiermee wordt het samengaan van  de drie dorpen, Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega en Oldeouwer gesymboliseerd in de vorm van een veilige plek, “een honk” waar elk kind zich veilig voelt en zich op een prettige manier kan ontwikkelen.

Richting

Onze school is een Openbare School: Een school dus, waar alle lagen van de bevolking ongeacht levensbeschouwing, politieke of culturele achtergronden terecht kunnen.

Schoolgrootte

De school heeft momenteel een leerlingaantal van ongeveer 65 leerlingen. We draaien met 4 combinatiegroepen, namelijk groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.

Waar de school voor staat

"Trijegeaster Honk" is een openbare school. Net als op alle andere openbare scholen laten wij in principe alle kinderen toe.

Onze school maakt onderdeel uit van Onderwijsgroep Primus. OG Primus werkt in onderwijsteams. It Honk en Twa Fjilden maken onderdeel uit van onderwijsteam Joure Zuid.

De kinderen, ouders en leerkrachten van onze school hebben verschillende opvattingen over godsdienst en levensbeschouwing, zoals iedereen in de maatschappij. Onze school schenkt aandacht aan die uiteenlopende denkbeelden en meningen. Verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing verzwijgen wij niet, maar gebruiken wij juist actief als uitgangspunt voor ons onderwijs. Onderwijs geven gaat dan ook verder dan het aanleren van vaardigheden als rekenen, lezen en schrijven. Op deze wijze scheppen wij gunstige voorwaarden voor een harmonieuze ontwikkeling van de leerlingen met het doel op te groeien tot volwassenen, die ondanks verschillen, goed met elkaar overweg kunnen. Dit vormt de leerlingen en het stelt ze in staat te kunnen omgaan met waarden die van groot belang zijn in de samenleving, zoals vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, samenwerking en tolerantie.

"Openbaar Onderwijs :  Samen, niet apart!"

Uitgangspunten

Het onderwijs wordt vooral groepsgericht gegeven. Uitgangspunt hierbij is, dat alle kinderen zoveel mogelijk blijven meedoen in hun jaargroep. Hiervoor worden methoden gebruikt die  speciaal voor dit doel geschreven zijn. Wij stellen als doel dat alle kinderen aan het einde van groep 8 genoeg bagage meegekregen hebben om de stap naar dat voortgezet onderwijs te kunnen maken, dat voor het kind het meest geschikt is. Voor kinderen die niet genoeg hebben aan de basisstof zijn er diverse verrijkingsmaterialen aanwezig. Voor kinderen die moeilijk mee kunnen komen, worden speciale programma's opgezet. Hiervoor kan hulp ingeroepen worden bij diverse instellingen. Een kind verwijzen naar het speciaal onderwijs is een allerlaatste stap.

Uitgangspunt: Het kind moet met plezier naar school toe gaan.

Met plezier naar school is de basis om tot prestaties te komen. Wij doen er veel aan om dat plezier te vergroten. Ruim voor half negen komen de kinderen al op school om te spelen.

Om dit spel te bevorderen zijn er de afgelopen jaren vele speeltoestellen aan het schoolplein toegevoegd. De kinderen kunnen ook gebruik maken van het nabij gelegen sportveld, om daar gezamenlijk te voetballen of andere spelletjes te spelen.

Binnen duidelijk bepaalde grenzen krijgen de kinderen voldoende vrijheid. Het is erg belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, het leren komt dan vanzelf.

Dit alles mag niet afleiden van het feit dat “It Trijegeaster Honk” toch gewoon een school is waar geleerd moet worden.

"Ons kerndoel is: Het geven van goed onderwijs. Dat is ons werk en dat mag van ons verwacht worden."